Stichting Li Salaam; méér dan samen leren

Onze huiswerkbegeleiding verloopt gezien de Corona situatie nog steeds via de digitale weg; via What’s app, Skype, Zoom of Teams. Dit leidt er meestal toe dat er 1 op 1 gewerkt wordt en dat vinden de meeste leerlingen ook erg prettig.De leerlingen sturen de vragen of opgaves waar ze niet uitkomen en de docent stuurt … Lees meer

Samen leren in een online wereld

Door de Corona maatregelen hebben onze activiteiten een andere manier van werken gekregen.Veel van onze huiswerkbegeleiding verloopt online en we zien dat dat in de toekomst misschien wel een blijvende manier van werken is. Tijdens het huiswerk maken, is het voor leerlingen makkelijk om een bericht via What’s app te sturen naar een van onze … Lees meer

Samen sterk

December staat voor de deur. Het schooljaar vordert gestaag. Ondanks dat we onze huiswerkbegeleiding nog steeds voornamelijk online aanbieden, verloopt dit hartstikke goed. We merken zeker dat er een achterstand is opgelopen bij sommige groepen leerlingen door de Corona situatie en zijn blij dat we de kinderen nog steeds onze ondersteuning kunnen aanbieden. SlimlerenEerder dit schooljaar … Lees meer

“Een grote familie”

Li Salaam is een stichting die zich voor huiswerkbegeleiding richt op gezinnen met een laag inkomen.Voor deze mensen is een ‘normaal’ huiswerk instituut niet te betalen. Helaas is de gemeente de mening toegedaan dat er voldoende lokale gesubsidieerde huiswerkbegeleidingsmogelijkheden zijn en ontzeggen ze ons vanaf 2020 subsidie.Wij vinden dit erg jammer, want we komen handen … Lees meer

Goed voorbeeld, doet goed volgen

Binnen LiSalaam blijft het aantal aanvragen voor huiswerkbegeleiding voortdurend groter dan het aantal vrijwilligers die we beschikbaar hebben. Maar hulp komt hiervoor soms uit verrassende hoek! Sinds kort hebben wij namelijk een groepje van vijf jonge vrijwilligers. Middelbare scholieren die onze huiswerkbegeleiding inmiddels ‘ontgroeid’ zijn, maar zich nog steeds betrokken voelen bij onze Stichting. Een … Lees meer