Stichting Li Salaam; méér dan samen leren

Onze huiswerkbegeleiding verloopt gezien de Corona situatie nog steeds via de digitale weg; via What’s app, Skype, Zoom of Teams. Dit leidt er meestal toe dat er 1 op 1 gewerkt wordt en dat vinden de meeste leerlingen ook erg prettig.
De leerlingen sturen de vragen of opgaves waar ze niet uitkomen en de docent stuurt een uitleg terug waarmee ze meestal weer verder kunnen. Extra uitleg via een video verbinding kan ook.
Dit loopt voor beide partijen erg goed.

“Ik zie het niet meer zitten”
Wat we wel merken is dat leerlingen vaak vastlopen in andere dingen. Bijvoorbeeld: “Ik zie het niet meer zitten” of “ik wil dit jaar over of slagen, maar zit zelf in de knoop”. Het zijn ook voor kinderen pittige tijden.
Gelukkig gaat de samenwerking met Stichting Meerwaarde steeds beter om met deze vragen terecht te kunnen. De jongeren krijgen via Meerwaarde een coach toegewezen. Deze coach gaat samen met de leerlingen aan de slag om te kijken waar ze tegenaan lopen en lijnen uitzetten hoe ze verder kunnen gaan.

Li Salaam heeft inmiddels een stevig netwerk opgebouwd van instanties en personen waar we leerlingen met dit soort problemen naar toe kunnen verwijzen.
Uiteindelijk bieden we niet alleen de helpende hand met leren, maar ook voor mentale of andere problemen en vraagstukken. Een stabiele basis vormt ons inziens de goede weg naar de toekomst.

Drukte bij de huiswerkbegeleiding van Li Salaam

Eén van onze belangrijkste activiteiten is de huiswerkbegeleiding. Deze activiteit wordt druk bezocht. Inmiddels helpen wij 29 basisschoolkinderen (veelal tweede en derde generatie migranten) uit elf verschillende landen met hun huiswerk. Daarnaast schuiven er wekelijks nog elf leerlingen uit het middelbaar onderwijs aan bij onze huiswerkklassen.

Hulp van leerlingen en ouders
Het overleg met de lokale scholen over welk onderwijs het best bij de kinderen past, verloopt steeds beter. En ook krijgen we steeds meer hulp van ouders en leerlingen bij het uitvoeren van de huiswerkbegeleiding.
Zo is daar bijvoorbeeld Inna; een jonge moeder die in Oekraïne wiskunde heeft gestudeerd en hier in Nederland les wil gaan geven aan HAVO-scholieren. Zij loopt nu bij ons haar stage en helpt de leerlingen met hun wiskunde.
Er zijn moeders die helpen met Economie of juist met huiswerk van de kinderen uit groep 3 en 4. In dit laatste geval leert de van oorsprong Chinese vrouw ook de Nederlandse taal nog beter.

Hiernaast vervult één van de leerlingen – Jesse uit 4 MAVO – van het Hoofdvaartcollege een geweldige rol. Hij is thuis in ICT en helpt ons onder andere met het in orde maken van de laptops en printers.
En heel speciaal is onze jongste vrijwilliger Imran. Imran zit in groep 8. Hij helpt onze jonge leerlingen met begrijpend lezen.
Zo zien we een echte cirkel van kennisoverdracht ontstaan.

Samen leren
We kunnen dus wel stellen dat onze huiswerkbegeleiding ontzettend goed loopt en wat zijn we blij met alle hulp die er vanuit de ouders en leerlingen zelf wordt geboden.

We zitten alleen wat ruimte en leerlingen betreft wel aan ons maximum. Er is inmiddels een tweede ruimte in ’t Kattegat bijgekomen op de maandag en de woensdag voor twee uur per dag. In die uren wordt o.a. Frans en Economie gegeven. Maar veel verder kunnen wij momenteel zonder financiële steun en meer vrijwilligers niet groeien.

We hopen dan ook dat alle hulp die we nu krijgen structureel wordt doorgezet en dat iedereen die een steentje wil bijdragen aan onze huiswerkbegeleiding Stichting Li Salaam weet te vinden. Want wij willen door met het ‘Samen leren”!