Home

Welkom op de website van Stichting Li Salaam!

Corona maatregelen en updates
Onze huiswerkbegeleiding blijft voorlopig online verlopen.

Door de Corona omstandigheden kunnen wij helaas niet hetzelfde aantal leerlingen helpen als voorheen. We hebben daarom een procedure om te bepalen wie we hulp kunnen bieden:
1) Een leerling heeft een leerachterstand.
2) Op school of thuis is er niemand die de leerling kan helpen met of begeleiden bij het huiswerk.
Als er sprake is van deze twee situaties, kunnen leerlingen zich aanmelden bij Li Salaam via info@lisalaam.nl.
Geef in de mail duidelijk aan welke achterstand er is. Belangrijk is dat de school voorziet in materiaal en aangeeft waar het probleem zit. Op basis van deze gegevens bekijken wij wie we kunnen helpen.
Leerlingen kunnen verder bij ons terecht met vragen via What’s app of Skype.

Online samen leren
Er zijn online voldoende (leuke) mogelijkheden om thuis mee te kunnen oefenen. Hieronder een aantal websites die we hiervoor aanraden:

Basis- en voortgezet onderwijs

Zwijsen Thuislessen (Basisonderwijs)
De Sommenfabriek (Rekenen basisonderwijs)
Math4all (HAVO en VWO Wiskunde)
Rekentube (VMBO GT/TL Rekenen en Wiskunde)
De Wageningse Methode (HAVO en VWO Wiskunde)
Math With Menno (HAVO en VWO Wiskunde)
YouTube kanaal van Marcel Eggen (VWO Wiskunde)
Wiskunde Academie (HAVO en VWO Wiskunde)
Wiskunde kun je leren (HAVO A en B Wiskunde)
Khanacademy (Wiskunde en meer)
VO-Content (alleen voor scholen)
WRTS (Taal en rekenen)

Nederlandse Taal voor volwassenen
Zie voor een uitleg bij de onderstaande links het volgende blog.
Voorwaartz
Taal voor het leven
NT2 Taalmenu
Cambiumned
Oefenen.nl


Stichting Li Salaam is in de jaren ’90 opgericht onder leiding van Mohammedi Sabri met als doel om Marokkaanse migranten in Nederland verder te helpen door middel van educatie.
In datzelfde gedachtegoed heeft Li Salaam haar doelstellingen inmiddels uitgebreid en is iedereen uit de Haarlemmermeer e.o. welkom voor hulp bij huiswerk, het leren van de Nederlandse taal en andere integratie-activiteiten die wij organiseren.

Alles wat Li Salaam organiseert, doen wij met het volgende doel:
Het bevorderen van integratie en ontwikkeling door middel van educatie in de Gemeente Haarlemmermeer en omgeving.

Naast educatie richten wij ons op diverse andere activiteiten die het integratie- en ontwikkelproces van migranten en niet-migranten bevorderen.

Doelgroep
Wij richten ons voornamelijk op mensen met een laag inkomen of mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, maar iedereen met een hulpvraag die past binnen onze doelen is welkom.
Zo helpt Stichting Li Salaam o.a. met het leren van de Nederlandse taal, het opdoen van sociale contacten, huiswerk op basis- en middelbaar schoolniveau en het wegwijs worden in de Haarlemmermeer.

Wij geloven er in dat je met de juiste motivatie en goede educatie verder komt in Nederland.
En daar helpen we je graag bij; Li Salaam maakt leren leuk!