Samen sterk

December staat voor de deur. Het schooljaar vordert gestaag. Ondanks dat we onze huiswerkbegeleiding nog steeds voornamelijk online aanbieden, verloopt dit hartstikke goed. We merken zeker dat er een achterstand is opgelopen bij sommige groepen leerlingen door de Corona situatie en zijn blij dat we de kinderen nog steeds onze ondersteuning kunnen aanbieden.
 
Slimleren
Eerder dit schooljaar kwamen wij in contact met Slimleren; een organisatie die online lesstof aanbiedt voor kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs.
Zij boden ons gratis proefaccounts aan voor onze huiswerk leerlingen. Inmiddels werken er 18 kinderen van onze huiswerkbegeleidingsgroepen met Slimleren. De meesten doen dat geheel zelfstandig. Anderen leerlingen vragen om huiswerk. Dat wordt klaargezet door een vrijwilliger en die kan daarmee bijsturen indien nodig.

Stichting Studiezalen
Via een televisieprogramma zijn we in contact gekomen met Stichting Studiezalen.
Deze Stichting is vanaf de grond opgezet door Abdelhamid Idrissi. Met zijn Stichting biedt hij (net als Li Salaam) kwetsbare kinderen een helpende hand waar nodig.
De missie van Studiezalen is: “Ieder kind heeft talenten. Stichting Studiezalen biedt bewoners van kwetsbare wijken de kans, de ruimte en de begeleiding om hun talenten tot bloei te laten komen.”

Projectleidster Dana Hollander heeft ons nuttige tips en hulp aangeboden in de vorm van een aantal laptops die ze bij Stichting Studiezalen over hadden. Ook verwees zij ons op ‘studenten voor scholieren’; een platform van studenten die huiswerkbegeleiding bieden aan scholieren in Coronatijd.

We bekijken waar we slim kunnen samenwerken, want onze Stichtingen zijn afhankelijk van donaties en sponsoren. De politiek beknibbelt op subsidies voor huiswerkbegeleiding, terwijl de werkelijkheid uitwijst dat hulp hard nodig is.
Voor  nu levert dat in ieder geval alvast een aantal mooie connecties en tips op. Hopelijk volgt er meer!

Mocht u ons werk een warm hart toedragen, dan kunt u hier terecht voor een donatie.

Cursus ‘Mooi Nederlands’ voor anderstaligen bij Li Salaam

Onze cursus Mooi Nederlands is voor mensen die de Nederlandse taal op A2 niveau beheersen, maar nog steeds de grammatica uit hun moederland gebruiken bij het spreken.
Daardoor krijgt men vaak gek lopende zinnen. In de volksmond noemen we dit ‘krompraten’.

De lessen Nederlands op de bestaande NT2 scholen zijn vaak voor alle onderdelen van onze taal: lezen, schrijven, spreken en luisteren.
Wij richten ons vooral op de grammatica bij het spreken (al doen we ook nog wel andere dingen op verzoek natuurlijk).

Onze groep is in maart van dit jaar gestart. De lessen zijn één keer per week op maandagmiddag van 13 tot 15 uur in het wijkcentrum De Boskern in Overbos.
De cursisten doen erg hun best om die lastige Nederlandse grammatica onder de knie te krijgen. We herhalen veel, want alles wat je maar één keer hoort, is immers lastig om te onthouden.
Binnen de groep heerst een gezellige sfeer, wat bijdraagt aan het leren. Want dat gaat nu eenmaal beter als je er ook lol in hebt!

Wij maken samen leren leuk.
Wil je deelnemen aan de cursus ‘Mooi Nederlands’? Neem contact met ons op via info@lisalaam.nl.