Afsluiting schooljaar

Het einde van het schooljaar is in zicht. Een jaar waarop we met trots terugkijken.
De huiswerkbegeleiding werd druk bezocht. Door leerlingen uit het basis- en bijzonder onderwijs, maar ook steeds meer MAVO en HAVO leerlingen weten ons te vinden.
Voor MAVO examen-leerling Justin eindigt dit schooljaar heel succesvol; hij is geslaagd voor zijn diploma!

Maatwerk
De praktijk wijst uit dat één op één huiswerkhulp het beste werkt, maar helaas zijn daarvoor niet voldoende vrijwilligers.
We hebben hierom een oplossing bedacht die ervoor zorgt dat iedereen toch de juiste aandacht krijgt.
Als een leerling regelmatig hulp nodig heeft, dan kiest hij of zij ervoor om één of twee keer per week bij ons te komen met huiswerk of met een oefenmap van ons (optie 1). Zonder oefenmateriaal kunnen wij niet helpen.
Heeft een leerling soms hulp nodig, dan kan er bij ons een tienrittenkaart worden gekocht voor tien euro (optie 2).
Voorafgaand aan het begeleidingsmoment moet dan een afspraak met ons gemaakt worden.

Juniorenstein
Li Salaam beschikt ook over een licentie voor Juniorenstein. Thuis en bij ons kan hierin geoefend worden met taal, rekenen etc.
Onze docenten zien de resultaten van de oefeningen, zodat ze gerichter kunnen helpen.

Feestje
Op woensdag 19 juni hebben wij het einde van het schooljaar alvast gezamenlijk gevierd met alle leerlingen, hun ouders en onze vrijwilligers.
We organiseerden een spelletjesmiddag. En dat alles onder het genot van lekkere hapjes, gemaakt door de ouders en vrijwilligers.

Tenslotte hebben we Walter onlangs als onze nieuwe vrijwillige docent mogen verwelkomen.
Wij als team zijn trots op wat we het afgelopen jaar als doorgestarte Stichting hebben neergezet en verwezenlijkt. Wij gaan dan ook met vertrouwen richting de zomervakantie om daarna in september weer te starten met onze huiswerkbegeleidingsactiviteiten.

Huiswerkbegeleiding op maat voor onze leerlingen

Met nog één periode te gaan na de voorjaarsvakantie komt het einde van het schooljaar alweer in zicht, maar we hebben nog even te gaan (t/m juni).

We merken dat we bij onze huiswerkbegeleiding steeds beter in kunnen spelen op eventuele moeilijkheden bij vakken en onderwerpen waar leerlingen tegen aan lopen met hun huiswerk en studie. Dit komt door de fijne samenwerking tussen ouders, verzorgers, leerlingen en vrijwilligers.
Wij kunnen hierdoor maatwerk bieden met onze huiswerkbegeleiding.

Zo zijn we bijvoorbeeld begonnen met het maken van ‘mapjes’. Deze mapjes bevatten opgaven die voor een specifieke leerling belangrijk zijn of waar hij of zij moeite mee heeft.
Om te weten wat we in de mapjes moeten stoppen, doen we een ‘M-’ en een ‘E’-test. De M staat voor de kennis die leerlingen halverwege het schooljaar moeten hebben en de E voor het eind van het schooljaar.
Dit werkt erg goed, omdat de leerlingen op deze manier specifiek kunnen oefenen op de onderwerpen waar ze moeite mee hebben.

Op deze manier begeleiden wij de leerlingen op een optimale manier naar de eindstreep; de zomervakantie. Met natuurlijk het doel daarna over te gaan naar de volgende klas of stap in de schoolcarrière.

Li Salaam blijft vernieuwen

De leerlingen uit onze huiswerkklassen komen graag naar de huiswerkbegeleidingsuren die we aanbieden. De middagen zijn altijd druk bezocht.

Toch zijn er momenten dat de kinderen ook op andere momenten met vragen zitten over hun huiswerk. Denk aan de avond voor een belangrijke toets, waarbij er tijdens het studeren toch nog een opgave is waarop het juiste antwoord maar niet komt. Of een moment waarop kinderen juist even behoefte hebben aan rust om hen heen tijdens het maken van hun huiswerk, maar toch begeleiding nodig hebben.

De digitale weg biedt op dat moment uitkomst. Onze vrijwillige docenten ontvangen een What’s App met een vraag of opgave van een leerling en op afstand zorgt de docent dan voor passende uitleg.
De leerlingen ervaren dit als een fijne mogelijkheid om weer verder te kunnen met hun huiswerk op het moment dat ze vastlopen.

Tip
Leerling Imran heeft nog een tip voor wiskundedocente Hilde: “Misschien kunnen we ook FaceTime gebruiken. Dan zien we elkaar en dan kunt u het beter uitleggen.”
En dat is natuurlijk ook precies wat er in onze huiswerkklassen gebeurt.
Ook het contact met en helpen van andere kinderen kan alleen maar in de klas. We zien de digitale manier van communiceren dan ook als een mooie aanvulling en niet als vervanging van onze huiswerkbegeleiding.

Drukte bij de huiswerkbegeleiding van Li Salaam

Eén van onze belangrijkste activiteiten is de huiswerkbegeleiding. Deze activiteit wordt druk bezocht. Inmiddels helpen wij 29 basisschoolkinderen (veelal tweede en derde generatie migranten) uit elf verschillende landen met hun huiswerk. Daarnaast schuiven er wekelijks nog elf leerlingen uit het middelbaar onderwijs aan bij onze huiswerkklassen.

Hulp van leerlingen en ouders
Het overleg met de lokale scholen over welk onderwijs het best bij de kinderen past, verloopt steeds beter. En ook krijgen we steeds meer hulp van ouders en leerlingen bij het uitvoeren van de huiswerkbegeleiding.
Zo is daar bijvoorbeeld Inna; een jonge moeder die in Oekraïne wiskunde heeft gestudeerd en hier in Nederland les wil gaan geven aan HAVO-scholieren. Zij loopt nu bij ons haar stage en helpt de leerlingen met hun wiskunde.
Er zijn moeders die helpen met Economie of juist met huiswerk van de kinderen uit groep 3 en 4. In dit laatste geval leert de van oorsprong Chinese vrouw ook de Nederlandse taal nog beter.

Hiernaast vervult één van de leerlingen – Jesse uit 4 MAVO – van het Hoofdvaartcollege een geweldige rol. Hij is thuis in ICT en helpt ons onder andere met het in orde maken van de laptops en printers.
En heel speciaal is onze jongste vrijwilliger Imran. Imran zit in groep 8. Hij helpt onze jonge leerlingen met begrijpend lezen.
Zo zien we een echte cirkel van kennisoverdracht ontstaan.

Samen leren
We kunnen dus wel stellen dat onze huiswerkbegeleiding ontzettend goed loopt en wat zijn we blij met alle hulp die er vanuit de ouders en leerlingen zelf wordt geboden.

We zitten alleen wat ruimte en leerlingen betreft wel aan ons maximum. Er is inmiddels een tweede ruimte in ’t Kattegat bijgekomen op de maandag en de woensdag voor twee uur per dag. In die uren wordt o.a. Frans en Economie gegeven. Maar veel verder kunnen wij momenteel zonder financiële steun en meer vrijwilligers niet groeien.

We hopen dan ook dat alle hulp die we nu krijgen structureel wordt doorgezet en dat iedereen die een steentje wil bijdragen aan onze huiswerkbegeleiding Stichting Li Salaam weet te vinden. Want wij willen door met het ‘Samen leren”!