Donaties

Onze Stichting draait volledig op een team van vrijwilligers. Donaties kunnen wij daarom goed gebruiken.
Met uw bijdrage schaffen wij o.a. studiemateriaal (zoals schoolboeken en ander lesmateriaal) aan, betalen we de huur van onze lesruimtes, werven we meer vrijwilligers en promoten en organiseren we onze integratie-activiteiten.

Uw donatie is welkom op bankrekeningnummer: NL51ABNA0824949625

Alvast bedankt namens ons team.