Goed voorbeeld, doet goed volgen

Binnen LiSalaam blijft het aantal aanvragen voor huiswerkbegeleiding voortdurend groter dan het aantal vrijwilligers die we beschikbaar hebben. Maar hulp komt hiervoor soms uit verrassende hoek!

Sinds kort hebben wij namelijk een groepje van vijf jonge vrijwilligers. Middelbare scholieren die onze huiswerkbegeleiding inmiddels ‘ontgroeid’ zijn, maar zich nog steeds betrokken voelen bij onze Stichting.
Een uurtje per week helpen zij onze basisschoolleerlingen met hun huiswerk.
Het is erg leuk om te zien hoe goed dit uitpakt. Doordat de basisschooltijd nog niet zo lang achter hen ligt, staan ze dichtbij de leerstof van de basisschool kinderen.

Uiteraard houden de ‘oudere’ vrijwilligers toezicht op het verloop van dit initiatief. Ze helpen de jongeren op weg in het vrijwilligerswerk en andersom voorziet de jonge groep hen weer in tips en een frisse blik op de (leer)methoden en materiaalkeuzes. Een echte win-win situatie, waarbij de jeugd ook nog eens een mooie sleutelrol speelt in de generatie die na hen opgroeit.

‘Sneeuwitje’

Lana is een meisje van 11 jaar. Na een lange reis vanuit Syrië door veel verschillende landen is ze in Nederland uitgekomen. Lana en haar familie kregen een verblijfsvergunning en ze wonen nu in Hoofddorp.

Sinds de zomer van 2019 gaat Lana naar groep 7 van een lokale basisschool. Ze vindt het allemaal best moeilijk en daarom helpen wij haar met haar huiswerk.

Onlangs moest Lana een gedicht schrijven voor school. Een gedicht dat ze vervolgens bij ons heeft voorgedragen. Dit is nog best lastig voor Lana, maar ze deed het. Wij zijn ontzettend trots op haar. Dit zijn van die momenten die ons werk nog mooier en dankbaarder maken.
We zijn zo trots dat we het gedicht van Lana hier graag delen:

Sneeuwitje
Sneeuwitje was een mooie meid
Maar ze leefde in de oude tijd
De stiefmoeder was niet lief
Maar ze lijkt op een dief
Sneeuwitje heeft haar wel vermoord
Maar de prins heeft wel van haar gehoord
De prins heeft haar weer in leven gebracht
Door de kus die hij had verwacht
Sneeuwitje is nog wel bang
Maar ze leefde nog lang. 

Lana, 11 jaar

Drukte bij de huiswerkbegeleiding van Li Salaam

Eén van onze belangrijkste activiteiten is de huiswerkbegeleiding. Deze activiteit wordt druk bezocht. Inmiddels helpen wij 29 basisschoolkinderen (veelal tweede en derde generatie migranten) uit elf verschillende landen met hun huiswerk. Daarnaast schuiven er wekelijks nog elf leerlingen uit het middelbaar onderwijs aan bij onze huiswerkklassen.

Hulp van leerlingen en ouders
Het overleg met de lokale scholen over welk onderwijs het best bij de kinderen past, verloopt steeds beter. En ook krijgen we steeds meer hulp van ouders en leerlingen bij het uitvoeren van de huiswerkbegeleiding.
Zo is daar bijvoorbeeld Inna; een jonge moeder die in Oekraïne wiskunde heeft gestudeerd en hier in Nederland les wil gaan geven aan HAVO-scholieren. Zij loopt nu bij ons haar stage en helpt de leerlingen met hun wiskunde.
Er zijn moeders die helpen met Economie of juist met huiswerk van de kinderen uit groep 3 en 4. In dit laatste geval leert de van oorsprong Chinese vrouw ook de Nederlandse taal nog beter.

Hiernaast vervult één van de leerlingen – Jesse uit 4 MAVO – van het Hoofdvaartcollege een geweldige rol. Hij is thuis in ICT en helpt ons onder andere met het in orde maken van de laptops en printers.
En heel speciaal is onze jongste vrijwilliger Imran. Imran zit in groep 8. Hij helpt onze jonge leerlingen met begrijpend lezen.
Zo zien we een echte cirkel van kennisoverdracht ontstaan.

Samen leren
We kunnen dus wel stellen dat onze huiswerkbegeleiding ontzettend goed loopt en wat zijn we blij met alle hulp die er vanuit de ouders en leerlingen zelf wordt geboden.

We zitten alleen wat ruimte en leerlingen betreft wel aan ons maximum. Er is inmiddels een tweede ruimte in ’t Kattegat bijgekomen op de maandag en de woensdag voor twee uur per dag. In die uren wordt o.a. Frans en Economie gegeven. Maar veel verder kunnen wij momenteel zonder financiële steun en meer vrijwilligers niet groeien.

We hopen dan ook dat alle hulp die we nu krijgen structureel wordt doorgezet en dat iedereen die een steentje wil bijdragen aan onze huiswerkbegeleiding Stichting Li Salaam weet te vinden. Want wij willen door met het ‘Samen leren”!

Vrijwillig bijspijkeren in de zomer

Bij LiSalaam hebben we (nog) geen speciale zomerschool (lessen die doorgaan tijdens de zomer), maar toch zijn er leerlingen die graag in de zomer doorgaan met leren, omdat ze volgend jaar een examen moeten doen of een specifiek vak willen bijspijkeren.

Ontspannen lessen
Binnen ons team van vrijwilligers hebben enkele docenten zich beschikbaar gesteld om ook in de zomerperiode deze leerlingen met hun vragen te helpen.

Zo is er een Chinees meisje dat nog maar kort in Nederland is en graag goed voorbereid aan groep 3 wil beginnen.
Een Afghaanse jongen die nog slechts drieënhalf jaar in Nederland is, maar het op eigen kracht heeft gered om naar vier VWO over te gaan (dit is een pad van ISK naar VMBO naar HAVO naar VWO). Een hele prestatie, maar hij wil nu graag zijn Engels opkrikken.
En een meisje dat graag volgend jaar naar de HAVO wil, maar dan moet ze aankomend schooljaar wel minimaal een zeven voor wiskunde halen. Ze is er bijna, maar toch wil ze graag nog wat oefenen met de leerstof van afgelopen jaar.

Het zijn ontspannen lessen, want er zit geen directe druk achter. Het gaat niet om een cijfer op de korte termijn en er staan geen proefwerken gepland.

Gedreven
Wij van LiSalaam vinden het leuk om te zien dat deze leerlingen zo gedreven zijn en we zijn blij dat we ze – ondanks dat we geen officiële zomerschool hebben – kunnen helpen.