Onze activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken, organiseren wij diverse activiteiten.
Momenteel zijn dat:

Kinderen
1) De huiswerkbegeleiding
Onze huiswerkbegeleiding blijft voorlopig online verlopen. We hebben een procedure om te bepalen wie we hulp kunnen bieden:
1) Een leerling heeft een leerachterstand;
2) Op school of thuis is er niemand die de leerling kan helpen met of begeleiden bij het huiswerk.
Als er sprake is van (één van) deze twee situaties, kunnen leerlingen zich aanmelden bij Li Salaam via info@lisalaam.nl.
Geef in de mail duidelijk aan welke achterstand er is. Belangrijk is dat de school voorziet in materiaal en aangeeft waar het probleem zit. Op basis van deze gegevens bekijken wij wie we kunnen helpen.

Leerlingen kunnen verder bij ons terecht met vragen via What’s app of Skype.

Online samen leren
Er zijn online voldoende (leuke) mogelijkheden om thuis mee te kunnen oefenen. Hieronder een aantal websites die we hiervoor aanraden:
Basis- en voortgezet onderwijs
Zwijsen Thuislessen (Basisonderwijs)
De Sommenfabriek (Rekenen basisonderwijs)
Math4all (HAVO en VWO Wiskunde)
Rekentube (VMBO GT/TL Rekenen en Wiskunde)
De Wageningse Methode (HAVO en VWO Wiskunde)
Math With Menno (HAVO en VWO Wiskunde)
YouTube kanaal van Marcel Eggen (VWO Wiskunde)
Wiskunde Academie (HAVO en VWO Wiskunde)
Wiskunde kun je leren (HAVO A en B Wiskunde)
Khanacademy (Wiskunde en meer)
VO-Content (alleen voor scholen)
WRTS (Taal en rekenen)

2) Voetbaltraining
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op zondagmiddag van 13.00 tot 14.15 uur meedoen aan onze voetbaltraining. Lekker buiten trainen en werken aan techniek en je conditie met leeftijdsgenoten.
Aanmelden? Mail ons op info@lisalaam.com.

Volwassenen
3) Cursus ‘Mooi Nederlands’
In deze module leren cursisten hoe ze woorden goed kunnen uitspreken, hoe ze woorden in de Nederlandse grammaticale volgorde kunnen zetten en hoe ze deze in de praktijk kunnen toepassen.
4) Cursus ‘Taal oefenen op de school van mijn kind’
Tijdens deze cursus leren ouders beter met de juf of meester van hun kind te communiceren door middel van opdrachten die ze in de praktijk op school moeten uitvoeren.
5) Hulp bij studie of opleiding
Wij bieden individuele hulp aan mensen die wegens omstandigheden ‘buiten de boot dreigen te vallen’ bij hun opleiding of studie of door werk of omstandigheden niet in staat zijn om een reguliere opleiding te volgen. Wij helpen de mensen weer op weg, zodat de opleiding toch met succes kan worden afgerond.

Overige activiteiten

Wat activiteiten voor volwassenen betreft, zijn wij alert op leervragen die mensen bij het lokale Taalhuis neerleggen en waarvoor zij geen passend aanbod hebben. Hier springen wij op in wanneer wij denken dat wij die leervraag wel kunnen beantwoorden door een activiteit of cursus op het gebied van taal op te zetten.
We hebben hiervoor ook contact met diverse andere organisaties. Samen hebben wij het Taalakkoord Haarlemmermeer getekend. Samen staan we sterker in de strijd tegen analfabetisme.

Stichting Li Salaam besteedt aandacht aan vragen over milieuproblemen en oplossingen. Vooral migranten zien in Nederland door de bomen het bos niet meer. Wij bieden ze uitleg over hoe we in Nederland omgaan met het milieu en benadrukken dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt in onze samenleving. Denk hierbij aan toelichting over het scheiden en afvoeren van afval, recyclen van materialen en mogelijkheden voor subsidies bij het ‘groener’ maken van een woning.