Onze activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken, organiseren wij diverse activiteiten.
Momenteel zijn dat:

Kinderen
1) De huiswerkklas
Op woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur helpen wij kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar met hun huiswerk of studie.

Volwassenen
2) Cursus ‘Mooi Nederlands’
In deze module leren cursisten hoe ze woorden goed kunnen uitspreken, hoe ze woorden in de Nederlandse grammaticale volgorde kunnen zetten en hoe ze deze in de praktijk kunnen toepassen.
3) Cursus ‘Taal oefenen op de school van mijn kind’
Tijdens deze cursus leren ouders beter met de juf of meester van hun kind te communiceren door middel van opdrachten die ze in de praktijk op school moeten uitvoeren.
4) Hulp bij studie of opleiding
Wij bieden individuele hulp aan mensen die wegens omstandigheden ‘buiten de boot dreigen te vallen’ bij hun opleiding of studie of door werk of omstandigheden niet in staat zijn om een regulieren opleiding te volgen. Wij helpen de mensen weer op weg, zodat de opleiding toch met succes kan worden afgerond.
5) Naaicursus
Een laagdrempelige naaicursus waar vrouwen met een niet-westerse achtergrond leren hoe kleding gemaakt en gerepareerd wordt. De voertaal is Nederlands, wat ervoor zorgt dat dit een veelzijdige activiteit is. De cursisten leren naaien, doen sociale contacten op en krijgen de Nederlandse taal beter onder de knie.

Toekomstige activiteiten
Op korte termijn zijn we bezig sportactiviteiten voor kinderen te organiseren, waarbij ze lichamelijk meer actief zijn, waardoor ze gezonder kunnen leven. Een samenwerking met Sportservice staat hiervoor al klaar.

Diverse kinderen in onze huiswerkklas volgen VMBO Techniek. Een vrijwilliger/techneut wil kleine workshops gaan organiseren waarin de leerlingen technische proefjes gaan doen.

Wat activiteiten voor volwassenen betreft, zijn wij alert op leervragen die mensen bij het lokale Taalhuis neerleggen en waarvoor zij geen passend aanbod hebben. Hier springen wij op in wanneer wij denken dat wij die leervraag wel kunnen beantwoorden door een activiteit of cursus op het gebied van taal op te zetten.
We hebben hiervoor ook contact met diverse andere organisaties. Samen hebben wij het Taalakkoord Haarlemmermeer getekend. Samen staan we sterker in de strijd tegen analfabetisme.

Stichting Li Salaam besteedt aandacht aan vragen over milieuproblemen en oplossingen. Vooral migranten zien in Nederland door de bomen het bos niet meer. Wij bieden ze uitleg over hoe we in Nederland omgaan met het milieu en benadrukken dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt in onze samenleving. Denk hierbij aan toelichting over het scheiden en afvoeren van afval, recyclen van materialen en mogelijkheden voor subsidies bij het ‘groener’ maken van een woning.