Een mooie dag

Zondag 27 juni jl. was een prachtige dag. Niet alleen wat het weer betreft, maar ook op sportief en sociaal gebied.We hielden namelijk ons sport- en spelevenement in Amsterdam. Het werd op alle vlakke een groot succes. ’s Ochtends trapten we af met activiteiten voor een bijzondere groep kinderen. We vonden dat allemaal best spannend, … Lees meer

Het voordeel van online bijles

In deze Corona-quarantaine tijd gaat huiswerkbegeleiding geven anders dan normaal.Onze leerlingen moeten thuis leren en huiswerk maken en ook onze begeleiding verloopt op dit moment online. Niet voor iedereen even gemakkelijk, maar we doen ons best.Een bijkomend voordeel in deze situatie is dat hulp op afstand betekent dat fysieke afstanden ook worden weggenomen; vanuit elk … Lees meer

Pluim voor Corry

Onze vrijwilligster Corry was 78 jaar toen ze voor het eerst bij Stichting Li Salaam les kwam geven voor de groep ‘Mooi Nederlands’. Tijdens een vakantie van vrijwilligster Petra nam zij de groep tijdelijk over.Corry vond het werk zo leuk en de doelstelling (het goed onder de knie krijgen van de Nederlandse Taal) zo belangrijk … Lees meer

“Een grote familie”

Li Salaam is een stichting die zich voor huiswerkbegeleiding richt op gezinnen met een laag inkomen.Voor deze mensen is een ‘normaal’ huiswerk instituut niet te betalen. Helaas is de gemeente de mening toegedaan dat er voldoende lokale gesubsidieerde huiswerkbegeleidingsmogelijkheden zijn en ontzeggen ze ons vanaf 2020 subsidie.Wij vinden dit erg jammer, want we komen handen … Lees meer

Afsluiting schooljaar

Het einde van het schooljaar is in zicht. Een jaar waarop we met trots terugkijken.De huiswerkbegeleiding werd druk bezocht. Door leerlingen uit het basis- en bijzonder onderwijs, maar ook steeds meer MAVO en HAVO leerlingen weten ons te vinden.Voor MAVO examen-leerling Justin eindigt dit schooljaar heel succesvol; hij is geslaagd voor zijn diploma! MaatwerkDe praktijk … Lees meer