Blije gezichten

Een stralende foto van twee mensen die regelmatig samen tijd doorbrengen. Rechts op de foto: vrijwilliger Erkan.Erkan kwam jaren geleden in een AZC in Nederland terecht en leerde daar Nederlands door het lezen van kinderboeken. Nu zet hij zelf kinderen aan het lezen met zijn Stichting Share for Kids.Erkan zorgt ervoor dat boeken worden uitgedeeld … Lees meer

Een mooie dag

Zondag 27 juni jl. was een prachtige dag. Niet alleen wat het weer betreft, maar ook op sportief en sociaal gebied.We hielden namelijk ons sport- en spelevenement in Amsterdam. Het werd op alle vlakke een groot succes. ’s Ochtends trapten we af met activiteiten voor een bijzondere groep kinderen. We vonden dat allemaal best spannend, … Lees meer

Het voordeel van online bijles

In deze Corona-quarantaine tijd gaat huiswerkbegeleiding geven anders dan normaal.Onze leerlingen moeten thuis leren en huiswerk maken en ook onze begeleiding verloopt op dit moment online. Niet voor iedereen even gemakkelijk, maar we doen ons best.Een bijkomend voordeel in deze situatie is dat hulp op afstand betekent dat fysieke afstanden ook worden weggenomen; vanuit elk … Lees meer

Pluim voor Corry

Onze vrijwilligster Corry was 78 jaar toen ze voor het eerst bij Stichting Li Salaam les kwam geven voor de groep ‘Mooi Nederlands’. Tijdens een vakantie van vrijwilligster Petra nam zij de groep tijdelijk over.Corry vond het werk zo leuk en de doelstelling (het goed onder de knie krijgen van de Nederlandse Taal) zo belangrijk … Lees meer

“Een grote familie”

Li Salaam is een stichting die zich voor huiswerkbegeleiding richt op gezinnen met een laag inkomen.Voor deze mensen is een ‘normaal’ huiswerk instituut niet te betalen. Helaas is de gemeente de mening toegedaan dat er voldoende lokale gesubsidieerde huiswerkbegeleidingsmogelijkheden zijn en ontzeggen ze ons vanaf 2020 subsidie.Wij vinden dit erg jammer, want we komen handen … Lees meer