Tag: OV

  • Integratie is meer dan taal alleen

    Het goed gebruiken van de Nederlandse taal is een voorwaarde om volledig te kunnen integreren. Daar zijn we ook heel veel mee bezig tijdens onze taalactiviteiten voor volwassenen.┬áZo helpen we mensen o.a. een beroepsopleiding te voltooien, want mensen die hun inburgeringsexamen hebben behaald, kampen vaak nog wel met een taalachterstand. Dit leidt ertoe dat ze […]