Wie goed doet…

“We wisten niet dat Nederland zo mooi was.” Deze uitspraak komt van groep vrouwelijke migranten op leeftijd, die door omstandigheden (weduwen) nauwelijks op bijzondere plekken komen.
Met ons project ‘Ontmoetingen’ zetten we ons in om eenzame ouderen samen te brengen en/of weer mee naar ‘buiten’ te krijgen.
We hebben de groep vrouwen meegenomen naar de Keukenhof en vanuit daar hebben we een boottocht gemaakt naar Amsterdam. Met de bus werden we weer teruggebracht naar Lisse.
De vrouwen vonden het stuk voor stuk prachtig en wij zijn blij dat we deze mensen uit hun geïsoleerde situatie kunnen halen.

Nog meer geluk
Vanuit hetzelfde project (Ontmoetingen) bezoekt één van onze vrijwilligsters eenzame ouderen in verzorgingshuizen, waaronder mevrouw Vossepoel.
Zij is niet dementerend, maar zit in een verzorgingshuis wel tussen dementerende ouderen. Ze voelt zich daar niet gelukkig en ze mist het ‘buiten zijn’.
Als geboren en getogen Hoofddorpse was ze al jaren niet meer in het centrum geweest, waar ze vroeger op loopafstand woonde.
Onze vrijwilligster heeft haar daarom een middag meegenomen naar het centrum. “Het lijkt wel of ik in de hemel ben beland!” Mevrouw Vossepoel genoot van alles en met name van de kinderen die in het centrum rond renden. Wat een vreugde en geluk straalde er van haar af.

Wij genieten intens met deze mensen mee, want wat is er mooier dan zulke reacties te zien en horen?
Wie goed doet, goed ontmoet!

S
peciale dank
We kunnen deze ontmoetingen niet organiseren zonder uw steun en steun van onze sponsoren.
Specifiek voor dit project zijn we onze sponsor Oranje Fonds zeer dankbaar.