Li Salaam tekent Taalakkoord Haarlemmermeer

Op woensdag 5 september jl. tekende Li Salaam samen met twaalf andere organisaties het Taalakkoord Haarlemmermeer.
Hiermee geven wij aan dat we samen laaggeletterdheid bestrijden.

Laaggeletterdheid
Naar schatting zijn 2,5 miljoen inwoners van Nederland laaggeletterd. Deze mensen hebben moeite met lezen, schrijven en bijvoorbeeld digitale vaardigheden.
Dit zorgt ervoor dat zij een achterstand hebben in het kunnen functioneren in het dagelijks leven en op de arbeidsmarkt.

Door diverse initiatieven vanuit werkgeversorganisaties en leerinstanties bestrijden wij de laaggeletterdheid. Zo wordt er door de betreffende bedrijven aandacht besteedt aan taal op de werkvloer, waardoor werknemers veiliger kunnen werken en de productiviteit omhoog gaat.
Daarnaast is scholing een middel om mensen de Nederlandse taal onder de knie te laten krijgen.
Li Salaam levert hier haar aandeel door het aanbieden van diverse taalcursussen en activiteiten aan ter bevordering van de Nederlandse taal.

Wij zijn trots dat we met onze cursussen en hulp een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van iedereen die een achterstand heeft op taalgebied.

 Hilde Eijgenhuijsen tekent (digitaal) het Taalakkoord.

Plaats een reactie