Vertrouwenspersoon

De Stichting Lisalaam heeft een vertrouwenspersoon
Voorzitter Farida Sabri
0621191128
De voorzitter neemt alles vertrouwlijk tot zich en neemt zonodig maatregelen.