“Blij van kleine dingen”

Op 3 juli jl. organiseerde Stichting Li Salaam voor de tweede keer een sport- en speldag op
Sportpark De Eendracht in Amsterdam.

Ochtenprogramma 
In de ochtend werd een groep kinderen met een beperking letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Het was prachtig weer, dus de kinderen konden heerlijk genieten van de spelletjes die we voor ze hadden uitgezet.
Sommige kinderen hadden één op één begeleiding nodig en ook dat hebben we kunnen verzorgen.
De moeders van de kinderen hadden even tijd voor zichzelf en konden gezellig even koffie drinken met elkaar zonder te hoeven omkijken naar hun kinderen.
 
Het was een prachtige ochtend, waar ook onze vrijwilligers van genoten: 
“Het was leuk om te zien dat ze blij werden van kleine dingetjes.”
“Kinderen maakten zelf contact met ons!”
“Je zag de blijdschap bij de kinderen door met ze te spelen.”
“In het begin was het even wennen maar aan het eind kreeg ik een knuffel, dat was heel bijzonder.”


Middagprogramma
In de middag stonden we klaar voor een tweede groep kinderen; zonder beperking.
Ook zij hebben genoten van de spelletjes die Karim Bridji voor ze had uitgezet. 
De kinderen gingen volop voor de overwinning en uiteindelijk hebben wij alle kinderen tot winnaar uitgeroepen, omdat iedereen het echt had verdiend!
 
Al met al een prachtige dag, waarop we veel blij gezichten zagen. Zowel bij de kinderen als bij onze vrijwilligers als bij de ouders.

Bedankt!
Zonder vrijwilligers en sponsoren hadden we deze dag niet kunnen organiseren.
Daarom willen we een aantal mensen nog een keer extra benoemen:
Bedankt Liesbeth van de Leur, omdat we ook dit jaar weer gebruik mochten maken van Sportpark De Eendracht. Daarnaast ook veel dank aan Leila Badaou van
het Moedernetwerk voor het halen en brengen van de kinderen.

En natuurlijk dank aan onze sponsoren:
Het Oranjefonds, het VSB Fonds en RCOK.

Wie goed doet…

“We wisten niet dat Nederland zo mooi was.” Deze uitspraak komt van groep vrouwelijke migranten op leeftijd, die door omstandigheden (weduwen) nauwelijks op bijzondere plekken komen.
Met ons project ‘Ontmoetingen’ zetten we ons in om eenzame ouderen samen te brengen en/of weer mee naar ‘buiten’ te krijgen.
We hebben de groep vrouwen meegenomen naar de Keukenhof en vanuit daar hebben we een boottocht gemaakt naar Amsterdam. Met de bus werden we weer teruggebracht naar Lisse.
De vrouwen vonden het stuk voor stuk prachtig en wij zijn blij dat we deze mensen uit hun geïsoleerde situatie kunnen halen.

Nog meer geluk
Vanuit hetzelfde project (Ontmoetingen) bezoekt één van onze vrijwilligsters eenzame ouderen in verzorgingshuizen, waaronder mevrouw Vossepoel.
Zij is niet dementerend, maar zit in een verzorgingshuis wel tussen dementerende ouderen. Ze voelt zich daar niet gelukkig en ze mist het ‘buiten zijn’.
Als geboren en getogen Hoofddorpse was ze al jaren niet meer in het centrum geweest, waar ze vroeger op loopafstand woonde.
Onze vrijwilligster heeft haar daarom een middag meegenomen naar het centrum. “Het lijkt wel of ik in de hemel ben beland!” Mevrouw Vossepoel genoot van alles en met name van de kinderen die in het centrum rond renden. Wat een vreugde en geluk straalde er van haar af.

Wij genieten intens met deze mensen mee, want wat is er mooier dan zulke reacties te zien en horen?
Wie goed doet, goed ontmoet!

S
peciale dank
We kunnen deze ontmoetingen niet organiseren zonder uw steun en steun van onze sponsoren.
Specifiek voor dit project zijn we onze sponsor Oranje Fonds zeer dankbaar.

Het Taalhuis

Alle organisaties die taallessen voor volwassenen verzorgen, zijn ondergebracht bij het Taalhuis.
Li Salaam is ook een partner van het Taalhuis. 
“Zo vertegenwoordig ik onze organisatie daar in de projectgroep. We vergaderen regelmatig en organiseren samen allerlei evenementen, zoals de zomeractiviteiten en de dag van “Lezen en Schrijven”, aldus vrijwilligster Petra Visser.
“Leuk om als Li Salaam een bijdrage te kunnen leveren aan het geheel.”

Feest
Bij het Taalhuis gebeurt er veel. Ze verwijzen mensen die een taalvraag hebben en in de bibliotheek bij de balie komen.
De organisatie is sinds kort gecertificeerd en ze bestaat vijf jaar. Tijd voor een feestje dus.

Op 22 maart jl. was het zover; op het grote podium van Pier K werden de activiteiten van het Taalhuis gepresenteerd. Er waren veel toeschouwers van allerlei organisaties.
Van Li Salaam was Claudia – vrijwilligster van onze huiswerkklas – afgevaardigde.
Onze bijdrage aan de bijeenkomst was een verkorte versie van wat wij tijdens de dag van de alfabetisering hebben gedaan; de workshop:  “Lezen kan leuk zijn.”

De tekst van het liedje “Kom van het dak af!” stond groot geprojecteerd op het scherm. De aanwezigen moesten de tekst mee lezen, terwijl de muziek te horen was.
De zaal zocht de antwoorden van de gestelde vragen op in de tekst. Er waren veel Nederlanders in de zaal die prima konden lezen, want aan het eind kon bijna iedereen voor zichzelf klappen, omdat ze alle vragen goed hadden beantwoord.

Na een praatje van de wethouder en het afscheid van Roelof en Leonie, sloten we af met het lied “Tulpen uit Amsterdam”. Dat kwam ook uit onze workshop.

Na afloop werd er nog nagepraat in de grote zaal van de Duycker onder het genot van een drankje.
Het was een geslaagd feest!

Oud en nieuw

In dit blog blikken we nog even terug naar de decembermaand en geven we een korte blik vooruit richting 2022.

Afsluiting 2021
Rond Sinterklaas hebben we met de auto en fiets kleine pakjes en iets lekkers rond gebracht bij de deelnemers van onze activiteiten.
Ook hebben we bedacht hoe we in de Kerstvakantie ondanks de COVID-maatregelen toch met kleine groepjes bij elkaar konden komen om het jaar mooi af te sluiten.
Na het doen van een sneltest hebben de leerlingen spelletjes gedaan en pizza gegeten bij de voorzitter thuis.
De vrijwillige voetbaltrainers werden ook in het zonnetje gezet met een bedankwoord en presentje.

Het jaarverslag is inmiddels ook gereed en kunt u inzien via deze link: Jaarverslag 2021.

Vooruitblik 2022
Hoe gaan we verder in 2022? Ondanks dat er weer wat meer kan binnen de geldende maatregelen, zijn we helaas het zicht verloren op een aantal deelnemers. Door alle COVID-maatregelen haakten deelnemers af en verwaterden de contacten.

Li Salaam is daarom bezig om met een nieuw project ‘Ontmoetingen’ mensen weer bij elkaar te brengen. Dit kan in kleine groepjes en wij zullen voor tolken zorgen wanneer nodig.
De mens kan niet zonder sociaal contact. De COVID periode heeft helaas gezorgd voor meer eenzaamheid en depressie.
Daarom willen we de mensen weer bij elkaar gaan brengen en hierbij diverse activiteiten gaan organiseren als lezen, verhalen vertellen, sport en spel, koken etc.
Hierbij is iedereen welkom; ongeacht achtergrond, leeftijd, ras of beperking of niet.